Ücret Tarifeleri

Home  »  Yazılar   »   Ücret Tarifeleri
T E L S İ Z  Ü C R E T L E R İ  2017 Yılı İçin

Uygulanacak

Ücret 

  1.  TELSİZ RUHSATNAME ÜCRETLERİ
  a. Telsiz verici-alıcı cihazları (karada kullanılan, ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)
 1) Mobil telsiz (Araç/portatif/el)                  36,76
 2) Tekrarlayıcı (sabit/seyyar) telsiz                183,82
 3) Sabit telsiz                  91,91
 b. Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemi 
 1)  Her baz istasyonu için                183,82
 2)  Abonenin sistemdeki her bir farklı numarası başına (Bir numaranın birden çok SIM karta atanarak kullanılması durumunda, abonenin şebekeye aynı anda bağlanabilen SIM kart sayısı başına), (Kapalı erişim modunda ve azami 100 mW çıkış gücündeki femto ve benzeri şekilde çalışan abone erişim cihazlarına ilişkin aboneliklerden alınmaz)                  19,68
 c.   Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri
 1)  Her baz istasyonu için                183,82
 2)  Sistemdeki her abone başına                  18,40
d. Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve benzeri) telsiz sistemleri (ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)
 1)  Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına                  91,91
 2)  Kullanıcı telsiz cihazları (cihaz adedi başına)
 a)  Sabit telsiz cihazı                  45,96
 b)  Mobil telsizi (Araç/portatif/el)                  18,40
 e.  Radyolink sistemleri
 1)  Sistemde bulunan her cihaz başına                183,82
 f.   Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç)
 1)  Sabit uydu ana yer istasyonu             1.838,21
 2)  Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları

(cihaz başına)

                 27,57
2.  TELSİZ KULLANMA ÜCRETLERİ    (HER YIL İÇİN)
 a.  Kara telsiz sistemleri 
 1)  LF, MF ve HF telsiz sistemleri (ruhsatnamede kayıtlı her cihazda bulunan kanal adedi başına)                183,82
 2)  Kara VHF, UHF ve SHF telsiz sistemleri

 

a)   Frekans tahsisi yapılmış her kanal için ayrı ayrı olmak üzere, sistemdeki sabit ve mobil telsiz cihaz adedi başına (Her 12,5 kHz’lik band genişliği bir kanal olarak hesap

edilir.)

 1)  Her simpleks kanal için                  18,40
 2)  Her simpleks role kanalı için                  36,76
 3)  Her dupleks kanal için                  55,14
 4)  Her dupleks role kanalı için                  73,53
 b)  Ruhsatnamede kayıtlı her tekrarlayıcı cihaz başına                  36,76
 b.  Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemleri 
 1)  Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band genişliğine göre her yıl alınmak üzere) kanal adedi (istasyonda bulunan TRx) başına
 a)  200 kHz’e kadar (dahil)                  73,53
 b)  201 kHz-1.25 MHz arası (dahil)                229,79
 c)  1.25-5 MHz arası (dahil)                919,09
 d)  5 MHz’den yukarısı             1.102,92
 2)  Abonenin sistemdeki her bir farklı numarası başına (Bir numaranın birden çok SIM karta atanarak kullanılması durumunda, abonenin şebekeye aynı anda bağlanabilen SIM kart sayısı başına), (Kapalı erişim modunda ve azami 100 mW çıkış gücündeki femto ve benzeri şekilde çalışan abone erişim cihazlarına ilişkin aboneliklerden alınmaz)                  19,68
 c.   Bir noktadan çok noktaya erişim sistemleri (her yıl için) sisteme tahsis edilen kanal frekansının band genişliğine göre
 1)  Her sabit telsiz (baz) istasyonundan (sisteme tahsis edilen band genişliğine göre her yıl alınmak üzere)
 a)  2 MHz dahil olmak üzere                  73,53
 b)  2 MHz-7 MHz (dahil)                147,06
 c)  7 MHz-28 MHz (dahil)                294,10
 d)  28 MHz-56 MHz (dahil)                588,22
 e)  56 MHz-140 MHz (dahil)             1.176,45
 f)   140 MHz-250 MHz (dahil)             2.352,91
 g)  250 MHz ve üzeri             4.705,80
 2)  Sistemdeki her abone başına                  18,40
 d.  Ortak kullanımlı (trunking, community repeater ve benzeri) telsiz sistemleri 
 1)  Merkez istasyonu veya tekrarlayıcılar kanal adedi başına                  73,53
 2)  Kullanıcı telsiz cihazlarında (cihaz adedi başına)
 a)  Her simpleks röle kanalı başına                  18,40

 

 b)  Her simpleks kanal için (cihaz adedi başına)                    9,19
 e.  Radyolink sistemleri, (her yıl için) sisteme tahsis edilen kanal frekansının band genişliğine göre cihaz adedi başına
 1)  2 MHz dahil olmak üzere                  14,71
 2)  2 MHz-7 MHz (dahil)                  44,14
 3)  7 MHz-28 MHz (dahil)                  88,22
 4)  28 MHz-56 MHz (dahil)                176,47
 5)  56 MHz-140 MHz (dahil)                352,93
 6)  140 MHz-250 MHz (dahil)             1.176,45
 7)  250 MHz ve üzeri             2.352,91
 f.   Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç)
 1)  Sabit uydu ana yer istasyonu             1.838,21
 2)  Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazları

(cihaz başına)

                 27,57
 3.  GEÇİCİ SÜRE İLE VERİLEN TELSİZ KURMA

VE KULLANMA İZİN ÜCRETLERİ

 a. İzin ücreti (6’şar aylık her bir izin için)
 a)  Deneme Maksatlı Geçici İzin Ücreti                919,09
 b) Geçici Organizasyonlarda/faaliyetlerde Kullanmak Maksatlı Geçici İzin Ücreti
      1) Yayın Yardımcı Sistemleri ( Kablosuz Kamera,

Video Link, Ses Link, SNG, vb gibi.)

               919,09
      2) Diğer Telsiz Sistemleri                459,55
 b.  İzin verilen telsiz sisteminin bu tarifedeki ruhsatname ve kullanma ücreti ayrıca alınır. Ruhsatname ücreti tam alınır. Kullanma ücreti kıst olarak alınır. Ay kesirleri tam aya iblağ edilir.
4. STANDARTLARA UYGUNLUK MUAYENESİ VE

TEST ÜCRETLERİ 

a) Yurt dışından getirilen numuneler ve Türkiye’de imal edilen prototip cihazlar ile imalat ve ithalattan numune alınarak teste tabi tutulan cihazlardan, test sonucu ne olursa olsun (cihaz başına)
    1) Telsiz verici-alıcı cihazları                183,82
    2) Telsiz verici cihazları                  91,91
    3) Telsiz alıcı cihazları                  91,91
b) Bizzat kullanılmak maksadıyla imal ve ithal edilen cihazlardan, test sonucu ne olursa olsun (cihaz başına)
    1) Telsiz verici-alıcı cihazları                  73,53
     2) Telsiz verici cihazları                  36,76
     3) Telsiz alıcı cihazları                  36,76
5. GÜVENLİK MESAFESİNİN BELİRLENMESİNE

YÖNELİK ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİ

ÖLÇÜMLERİ, GÜVENLİK SERTİFİKASI VE YETKİ BELGESİ

a. Güvenlik Sertifikası                  45,96
b. Güvenlik sertifikasına yönelik talep halinde yapılan ölçüm (ölçüm başına)                919,09
c.  Ölçüm yetki belgesi (iki yıl süreli)             2.757,30

 

Posted on
Categories : Categories Yazılar