OKTH İŞLETMECİLERİNİN UYGULAMALARDA DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

Home  »  Yazılar   »   OKTH İŞLETMECİLERİNİN UYGULAMALARDA DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR
 1. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı çerçevesinde sistemini kuran kuruluş sisteminden yararlanacak aboneleri seçmekte serbesttir.
 2. İmzalanan sözleşme gereği, kendi alt yapılarında yer alan cihazlar ile abone olan kuruluşların sistemde kayıtlı olan cihazlarına ait her türlü bildirim işletmeci tarafından yapılacak ve konu cihazlara ait ücretler işletmeci tarafından ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilecek “Ücret Tarh ve Ödeme Fişi”ne göre ödenecektir.
 3. OKTH’den yararlanacak aboneler ile ilgili Kurum nezdinde yapılacak işlemler (abone cihazı bildirimi, Ruhsatname ve kullanma ücretinin ödenmesi, vb.) işletici firma tarafından yürütülecektir. Kurumumuza yapılan her türlü abone cihaz bildirimi Kurumumuz ile ilgili işletmeci arasında imzalanan sözleşmede belirlenen sürelerde yapılacaktır.
 4. OKTH’den yararlanan abonelerin cihaz bildirimi, işletmeciler ile Kurum arasında yapılan sözleşmede belirtilen esaslar dâhilinde ve OKTH Aylık Abone Bildirim Formu ile işletmeci tarafından ilgili Bölge Müdürlüklerine yapılacaktır.
 5. OKTH’den yararlanan abonelerin bulunduğu sistemden çıkarak başka bir işletmecinin sistemine dahil olması durumunda eski ve yeni işletici ayrı ayrı OKTH Aylık Abone Bildirim Formu ve ekleri ile Bölge Müdürlüklerine bildirim yapılacaktır.
 6. OKTH’den yararlanan abonelerin ayrılması durumunda, işletmeciler tarafından ayrılan aboneye, sahip olduğu cihaz bilgilerini de kapsayan bir ilişik kesme belgesi düzenlenecektir. İlişik kesme belgesi başka bir işletmecinin sistemine kayıt yaptığı takdirde yeni işletmeciye ibraz ederek aynı yıl içerisinde olması halinde o yıla ait kullanım ücretleri eski işletmecisinde ödemesi sebebiyle ve ruhsatname ücreti daha önce ödendiğinden ruhsatname ve kullanım ücreti ödemez. Ancak farklı bir yılda yeni bir sisteme kaydı yapılması halinde yıllık kullanma ücreti ödenir.
 7. OKTH’den yararlanan abonelerin ayrılması durumunda; işletmeciler abonelerini konu cihazların kullanım kaldırılması ile ilgili mühürleme, hurdaya ayırma veya devir etme işlemleri konusunda bilgilendirecektir.
 8. OKTH’den yararlanan abonelerin sistemden ayrılarak konvansiyonel telsiz sistemi kurma talebi ilgili Bölge Müdürlüklerine yapılacaktır.
 9. OKTH den yararlanacak olan abonelerin cihaz çıkış güçleri maksimum;

Sabit telsiz : 5 Watt,

Araç telsizi : 10 Watt,

El telsizi : 5 Watt

 1. olacak şekilde kullanacaklardır. Ayrıca cihazlar, sadece işletmeciye tahsis edilen role ve simpleks kanal frekanslarına ayarlı olacaktır. Sabit telsizlerin 5 Watt’ın üzerinde kullanılmasının talep edilmesi halinde abone ilgili mevzuata uygun olarak güvenlik sertifikası için ilgili Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek Güvenlik Sertifikası alacaktır.
 2. Mevcut aboneler (2.Tip Telekomünikasyon Ruhsatı almadan önce işletilen sistemdeki aboneler) ile ilgili olarak; İşletmeciler OKTH Aylık Abone Bildirim Formu ile mevcut abonelere ait bilgileri ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirecektir.
 3. İşletmeciler, yeni abonelere ait cihaz (sabit, araç ve el) bilgilerini (Cihaz Marka, Model ve Seri No, vb), OKTH Abone Bildirim Formu ekindeki OKTH Abone Cihaz Bildirim Formu ile ilgili Bölge Müdürlüklerine bildirecektir.
Posted on
Categories : Categories Yazılar