Kategori: Yazılar

Home  »  Alt KategoriYazılar

Genel Bilgilendirme

  Genel Bilgilendirme Dosyalarına Aşağıdan Ulaşabilirsiniz Ruhsata Bağlanan Cihazlar Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul Ve Esaslar Telsiz Sistemleri ve Servis Tanımları Yetkilendirme Kapsamındaki Telsiz Cihaz ve Sistemler Amatör Telsizler Bina İçi

OKTH ŞARTLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

OKTH Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri Şartlar ve Yükümlülükleri İşletmecinin Hakları ve Yükümlülükleri 1) İşletmeci, OKTH hizmetini ifa edebilmek amacıyla elektronik haberleşme altyapıları kurabileceği gibi, altyapı ihtiyaçlarını OKTH işletmecileri de dahil diğer işletmecilerden temin edebilir. 2) İşletmeci, BTK tarafından adına tahsis edilmiş olan frekansları BTK izni doğrultusunda yetkilendirme bölgesi içerisinde tekrar edebilir. 3) İşletmeci, Telsiz İşlemlerine

OKTH İŞLETMECİLERİNİN UYGULAMALARDA DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

Tip Telekomünikasyon Ruhsatı çerçevesinde sistemini kuran kuruluş sisteminden yararlanacak aboneleri seçmekte serbesttir. İmzalanan sözleşme gereği, kendi alt yapılarında yer alan cihazlar ile abone olan kuruluşların sistemde kayıtlı olan cihazlarına ait her türlü bildirim işletmeci tarafından yapılacak ve konu cihazlara ait ücretler işletmeci tarafından ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilecek “Ücret Tarh ve Ödeme Fişi”ne göre ödenecektir.

Formlar

  Form Dosyalarını Aşağıdan İndirebilirsiniz BTK 1 Telsiz BTK 2 RL v6 BTK 5 Geçici Süreli BTK 11

Ücret Tarifeleri

T E L S İ Z  Ü C R E T L E R İ  2017 Yılı İçin Uygulanacak Ücret    1.  TELSİZ RUHSATNAME ÜCRETLERİ   a. Telsiz verici-alıcı cihazları (karada kullanılan, ruhsatnamede kayıtlı her cihaz için)  1) Mobil telsiz (Araç/portatif/el)                  36,76  2) Tekrarlayıcı (sabit/seyyar) telsiz                183,82  3) Sabit telsiz                  91,91  b. Karasal

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ

28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA      Resmî Gazete  Sayı : 27655 YÖNETMELİK   Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:   ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE  TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan tüketicilerin haklarını ve menfaatlerini korumaya yönelik usul ve esasları belirlemektir.   Kapsam

Yönetmelikler

  Yönetmelikler Bilgilendirme Dosyalarına Aşağıdan Ulaşabilirsiniz Spektrum Yönetimi Yönetmeliği Tüketici Hakları Yönetmeliği Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik EHC Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Yönetmeliği Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği

Kanunlar

  Kanun Bilgilendirme Dosyalarına Aşağıdan Ulaşabilirsiniz Kanunlar 1 Kanunlar 2